Innovation | Proiect
15573
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15573,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondurile Europene Structurale și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

DESPRE PROIECT

Prezentarea Proiectului

 

Obiectivul general al proiectului urmărește realizarea unui set de măsuri de conștientizare, formare și sprijin pentru 544 persoane și 46 IMM-uri, pe durata a 12 luni, în vederea creșterii numărului de angajați din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Centru și Sud Est. Prin proiect participanții beneficiază de instrumente, metode, practici, standarde de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, adaptate la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv conform SNC și în corelație cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

proiect

Formare, Adaptare, Inovare pentru
Resurse Umane Competitive

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondurile Structurale și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Axa prioritară 3 -
Locuri de muncă pentru toți .

Obiectivul tematic –
Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, și sprijinirea mobilității forței de muncă.

Prioritatea de investiții –
Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare

Obiectivul specific –
Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode practice, etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SRC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. Cod Smis 118040

Teme orizontale

 

Proiectul “Formare, adaptare, inovare pentru resurse umane competitive”, implementat de OK Service Corporation se distinge prin abordarea integrată a principiilor orizontale de dezvoltare durabilă, egalitatea de șanse, promovarea egalității între femei și bărbați, și combaterea discriminării.

Componentele proiectului, “Formare, adaptare, inovare pentru resurse umane competitive”, urmăresc crearea unei culturi antreprenoriale și organizaționale deschise și inclusive în sectorul IMM-urilor, modelarea instituțiilor pentru a crește gradul de receptivitate față de valorile orizontale asumate în Strategia Europa 2020.


Dezvoltare durabilă

 • protecția mediului
 • utilizarea eficientă a resurselor
 • atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
 • conservare şi protejarea biodiversităţii
 • dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor
 • prevenirea și gestionarea riscurilor


Egalitate de șanse

 • Participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală


Egalitatea între femei și bărbați

 • Un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate
 • Independență economică egală între femei și bărbați
 • Remunerație egală pentru muncă de valoare egală
 • Egalitatea în luarea deciziilor
 • Demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen


Combaterea discriminării

 • Combaterea oricărei excluderi și restricții pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinței sau exercitării drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Reguli generale pentru înscrierea la cursuri


 • Cursurile se vor desfășura în localitățile din regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,Sud Muntenia, Centru și Sud Est. ( Județele: DJ, GJ, MH, OT, VL, AG, PH, DB, TR, GR, IL, CL, AB, BV, CV, HR, MS, SB, BR, BZ, CT, GL, TL, VR)
 • Datele de înscriere vor fi comunicate în avans, astfel încât veți putea alege cursul, data și localitatea.

 • Înscrierile au loc în limita locurilor disponibile/ (verifică aici), Vă încurajăm să vă manifestați interesul pentru cursurile și activitățile oferite cât mai din timp.În plus, față de cerințele de înscriere în celelalte cursuri, pentru participarea la mini MBA vă va fi solicitată elaborarea pe scurt a unei teme de dezvoltare a afacerii dumneavoastră, într-un format tip care va fi publicat împreună cu criteriile de punctare pe website-ul nostru.

 • Ca regulă generală, 1 persoană va putea participa la un singur curs, indiferent de durata acestuia, în funcție de preferințele exprimate în scrisoarea de intenție. Excepție, un procent de 10% din numărul total de participanți va putea participa la 2 cursuri diferite (dintre care unul autorizat ANC, al 2-lea informal), în limita locurilor disponibile și în ordinea înscrierilor.

 • Persoanele admise la Mini MBA nu vor putea participa la un al doilea curs. Programul Mini MBA reprezintă o șansă excelentă de perfecționare profesională pentru persoanele care ar fi dorit să urmeze un program de MBA și nu au avut această posibilitate până acum.

 • În cazul în care veți confirma prezența dumneavoastră la un curs, dar nu veți putea participa (din diverse motive), vă rugăm să ne contactați cât mai curând în acest sens. Contact. Veți beneficia de dreptul de a vă reprograma participarea la o dată ulterioară și altă localitate de desfășurare, alternativ, la un alt curs bifat de dumneavoastră ca opțiune în scrisoarea de intenție (Formular).

 • În cazul în care cursul selectat se desfășoară în altă localitate decât cea în care aveți reședința din cartea dumneavoastră de identitate, costurile de transport și cazarea pe durata cursului sunt oferite gratuit. *În cazul în care veți confirma participarea la curs, solicitând și asigurarea cazării, neparticiparea la data confirmată (din orice motiv) atrage imputarea contravalorii cazării pe întreaga perioadă a cursului.

 • Verificați în permanență calendarul cursurilor și alegeți data și locul de desfășurare convenabile pentru dumneavoastră. Atenție! Datele și locurile pot fi modificate în funcție de gradul de confirmare a grupei de formare. Cu 7 zile înainte de începerea cursului veți primi pe e-mail o agendă cu detaliile cursului la care v-ați înscris. Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa Innovation@okservice.ro sau la numărul de telefon 0722 456 496.