Innovation | INVITAŢIE PARTICIPARE PROCEDURĂ DE ACHIZIŢIE SERVICII DE REALIZARE CAMPANIE RADIO/TV
15907
post-template-default,single,single-post,postid-15907,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

INVITAŢIE PARTICIPARE PROCEDURĂ DE ACHIZIŢIE SERVICII DE REALIZARE CAMPANIE RADIO/TV

 1. Informatii generale: OK Service Corporation S.R.L. cu sediul in Strada Ardealului 2, Ploiești 100538, tel./fax: 0728300565, e-mail innovation@okservice.ro
 2. Denumirea/obiectul şi locul de prestare a serviciilor: „Servicii de realizare campanie radio/TV”, national
 3. Cod CPV: 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate și 92221000-6 – Servicii de producție de televiziune.
 4. Tipul si durata contractului: contract de prestari servicii valabil de la semnarea contractului pâna la 15.05.2019
 5. Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: Va invitam sa participati in data de 10.2018, ora 14:00, la sediul nostru din str. Strada Ardealului 2, Ploiești 100538 la procedura de atribuire a contractului de „Servicii de realizare campanie radio/TV
 6. Modalitatea prin care se atribuie contractul: Procedura competitiva conform Ordinului MFE 1284/2016.
 7. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Buget propriu si Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, in baza Contractului de Finantare POCU/227/3/8/118040.
 8. Buget maxim alocat: Valoarea totala estimata este de 743.646,40 lei fara TVA, la care se adauga TVA 19%.
 9. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele sectiuni:
  • Documente de calificare;
  • Propunerea Tehnica;
  • Propunerea financiara.

  Modul de prezentare a ofertei trebuie sa corespunda indicatiilor formulate in documentul  Caiet de Sarcini/Specificatiile tehnice. Ofertele care nu contin informatiile minime solicitate si/sau nu respecta cerintele minimale din Caiet de Sarcini/Specificatiile tehnice vor fi respinse ca neconforme.

 10. Documentele care insotesc oferta:
  • Scrisoarea de inaintare
  • Imputernicire
 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
 12. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 13. Criteriul de atribuire: Oferta declarată câştigătoare va fi cea care va avea cel mai bun raport calitate – preț.
 14. Pretul va fi exprimat in RON, fara echivalent euro.
 15. Pretul ofertei este ferm in LEI.

  Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

 16. Adresa de unde se pot ridica Specificatiile Tehnice/Caiet de Sarcini si Formularele: la sediul OK Service Corporation S.R.L. cu sediul in Strada Ardealului 2, Ploiești 100538, tel./fax: 0728300565/+4 0244597612.
 17. Adresa la care se depune oferta: la sediul OK Service Corporation S.R.L. cu sediul in Strada Ardealului 2, Ploiești 100538, tel./fax: 0728300565/+4 0244597612.
 18. Ora si data limita pentru depunerea ofertei: ora 14:00, in data de 09.10.2018.
 19. Ora, data şi locul deschiderii ofertei: ora 14:30, in data de 09.10.2018 la sediul OK Service Corporation S.R.L.., in Strada Ardealului 2, Ploiești 100538

Ofertantul trebuie sa prezinte documentele solicitate, intr-un plic inchis corespunzator, netransparent, pe care se va specifica adresa autoritatii contractante si mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 09.10.2018, ORA 14:30” si obiectul achizitie.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului.

Oferta depusa la o alta adresa decat cea mentionata mai sus sau dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Modificarea sau retragerea ofertei este posibila pana la data deschiderii ofertei. Ofertantul trebuie sa notifice autoritatii contractante cu privire la modificarea ofertei sale. Pentru retragerea ofertei  se va transmite autoritatii contractante o solicitare scrisa.

Formularele necesare si Caietul de Sarcini/Specificatiile tehnice se pot descarca de pe website-ul proiectului www.okserviceinnovation.ro sau prin transmiterea unei solicitari pe e-mail innovation@okservice.ro.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel./fax: 0728300565/+4 0244597612.